Selamat Datang di Sekolah Kami

SMK Hj. Isriati Islamic Centre Baiturrahman didirikan oleh YPKPI Masjid Raya Baiturrahman dan dikuatkan dengan izin No. 484/2046/2009. SMK Hj. Isriati Hadir ditengah-tengah masyarakat yang sedang menyiapkan SDM tingkat menengah yang terampil, siap kerja serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berahlaq mulia.

Visi

Membentuk anak bangsa yang sholeh, cerdas, terampil, mandiri yang didasari iman dan taqwa serta berwawasan IPTEK.

Misi

Berupaya menghasilkan peserta didik yang mempunyai landasan agama yang kuat, berilmu, pengetahuan dan teknologi yang memadai, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang tua, terampil, mandiri dalam hidup serta berakhlak mulia dan menjaga nama baik sekolah.